Obudź inteligencję Twego ciała ...Wszystkie zajęcia mają charakter profilaktyczno-terapeutyczny, usprawniania ruchowego z uwzględnieniem reedukacji/rehabilitacji mięśni dna miednicy wg metody Benity Cantieni.
Subtelne ćwiczenia zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn, w każdej fazie życia.
W celu indywidualizacji zajęć, przed przystąpieniem należy wypełnić ankietę zdrowotną.

Kursy/Warsztaty/Cykliczne zajęcia grupowe/Sesje indywidualne/Szkolenia instruktorskie

W koncepcji CANTIENICA® – Metoda Kształtowania Ciała & Postawy kluczowym jest sprzężenie układu kostno-mięśniowo-powięziowego całego ciała. Ćwiczenia kształtują ruch, siłę, ciało, postawę i szybkość reakcji na potrzeby życia codziennego, poprzez sprzężenie mięśni dna miednicy tj. zespołu mięśni Levator Ani i kształtowanie ruchu trójdymensionalnego. Mięśnie dna miednicy w ujęciu koncepcji CANTIENICA® stanowią podstawę wyprostowanego chodu i centrum sterowania ruchu, co nadaje jej holistyczny charakter. Wyprostowana miednica, osie kończyn i naprężony kręgosłup, jako podstawa każdej pozycji ćwiczebnej, gwarantują bezpieczeństwo dla stawów, optymalną ochronę przed obciążeniami i urazami, a czerpanie siły z głębi dobry seks i lekkość. Logiczną konsekwencją jest kształtne, stabilne, sprawne i zrelaksowane ciało. Osiąganie rezultatów następuje poprzez jakość tzn. terapeutycznie trafną anatomiczną precyzję, a nie poprzez ilość.

CYKLICZNE ZAJĘCIA GRUPOWE (w małych grupach)

CANTIENICA®-Studio w Centrum Praktyka Osteopatii i Fizjoterapii OSTEOPATICA
ul. Tomaszowska 6/1, 50-523 Wrocław - do 31.10.2017r.

W trosce o poprawę komfortu warunków lokalowych oraz możliwość zaoferowania większej liczby miejsc od 2 listopada 2017r. przenosimy się do FitDance,
ul. Tęczowa 20
53-602 Wrocław.

Plan zajęć:

wtorek           środa *           czwartek          piątek

09:30-10:30                                                     10:00-11:00
11:00-12:00                                                     11:15-12:15
                                                                    
18:00-19:00    18:00-19:00     17:45-18:45
19:30-20:30    19:30-20:30     19:00-20:00


*) W środy zajęcia odbywają się na nowej sali w Zespole Szkół Nr. 14
Al. Brücknera 10, 51-410 Wrocław (budynek biurowo-sportowy znajdujący się pomiędzy szkołą a basenem, przystanek tramwajowy Kętrzyńska)

Opłata za cykl zajęć grupowych jest stała i wynosi 200,00 zł.
Z każdym kolejnym cyklem wzrasta ilość zajęć w cyklu według następującego schematu:
I cykl - 4 zajęcia, II cykl - 5 zajęć, III cykl - 6 zajęć, każdy następny cykl - 6 zajęć.
Wybierasz 1 dzień w tygodniu lub więcej (w miarę wolnych miejsc).
Dopuszczalna jest jedna nieobecność w cyklu, do "odrobienia" na koniec danego cyklu. Nie ma możliwości przesunięcia rozpoczętego cyklu na inny termin.
Opłata za pojedyńcze zajęcia grupowe wynosi 50,00 zł.

Uczestnicy zajęć warsztatowych chcąc kontynuować ćwiczenia poprzez udział w zajęciach cyklicznych opłacają jak za II cykl. Osoby, które odbyły cykl sesji indywidualnych opłacają jak za III cykl.
Osoby, które nie mają doświadczenia z treningiem CANTIENICA®, mogą dołączyć do każdej grupy po odbyciu 20 min spotkania wprowadzającego do metodyki ćwiczeń (przed pierwszymi zajęciami).
Zajęcia są indywidualizowane stosownie do potrzeb uczestników, nie ma podziału na początkujących i zawansowanych. Udział w zajęciach tylko po uprzednim uzgodnieniu.

SESJE INDYWIDUALNE
Małgorzata Żarnowska, Gabinet Fizjoterapii, ul. Tęczowa 20, 50-523 Wrocław
(trwałe sukcesy w pracy fizjoterapeutycznej osiąga integrując, do stosowanych przez nią różnych metod terapeutycznych, zasady koncepcji CANTIENICA® – Metoda Kształtowania Ciała & Postawy) 

Opłata: 150,00 zł/60min (para 200,00 zł/60min)
Przy płatnościach z góry za 5 spotkań po 60 min - 675,00 zł (para 900,00 zł)
za 10 spotkań po 60 min - 1200,00 zł (para 1600,00 zł)
Terminy tylko według uzgodnienia!

ZAJĘCIA WARSZTATOWE
Informacje o zajęciach warsztatowych znajdziesz tutaj

Zgłoszenia
Telefon 71 322 77 01, 601 239 776, sms  601 239 776, email info@cantienica-instruktor.com
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, nr telefonu, adres email.
W CANTIENICA®-Studio zajęcia prowadzone są wyłącznie i ściśle według metody CANTIENICA®.

Płatności
Wszystkie płatności dokonywane są z góry na wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia rachunek bankowy. W tytule wpłaty należy podać cykl i datę pierwszych zajęć danego cyklu np. II cykl od dd.mm.rr lub np. cykl 5 sesji indyw. od dd.mm.rr. Chęć kontynuacji cyklu zajęć grupowych należy zgłaszać z tygodniowym wyprzedzeniem jednocześnie dokonując opłaty za kolejny cykl, natomiast sesji indywidualnych z wyprzedzeniem dwutygodniowym. Podobnie osoby od dłuższego czasu kontynuujące udział w zajęciach w przypadku zakończenia proszone są o zgłoszenie tego faktu z tygodniowym wyprzedzeniem. Gwarancją miejsca/terminu jest dokonanie płatności.

J
ak się ubrać do ćwiczeń CANTIENICA®?
Nie jest wymagane żadne specjalne sportowe ubranie, natomiast idealne jest ubranie przyległe do ciała z materiału stretch. Przylegające ubranie ułatwia CANTIENICA®-Instruktorowi oraz ćwiczącemu staranniejsze zważanie na subtelności ciała, elastyczne zapewnia swobodę ruchów, w szczególności w obrębie stawów miednicy i barkowych. Ważne jednak aby czuć się swobodnie. Praca instruktora polega m. in. na coachingu poprzez dotyk, zatem do uczestnictwa w zajęciach grupowych wskazany jest długi rękaw i długie nogawki. Na stopy koniecznie bezpoślizgowe skarpety, do nabycia w cenie 30,00 zł.

SZKOLENIA INSTRUKTORSKIE w Polsce /Wrocław/
Obecnie można odbyć szkolenie na poziomie podstawowym (Bronze) rozpoczynając od modułu CANTIENICA®-Program Power lub CANTIENICA®-Trening Dna Miednicy,
oraz z modułu dydaktycznego CANTIENICA®-Coaching.

Informacje o przebiegu szkolenia i warunkach uzyskania dyplomu instruktora/trenera, o modułowym systemie kształcenia szwajcarskiej instytucji szkoleniowej CANTIENICA AG Zurych, o tym kto od którego modułu może rozpocząć kształcenie w koncepcji CANTIENICA® – Metoda Kształtowania Ciała & Postawy oraz o planowanych terminach szkoleń znajdziesz tutaj
Szkolenia prowadzi Małgorzata Żarnowska, jedyny szkoleniowiec metody CANTIENICA® w Polsce.