Impressum

Ostatnia aktualizacja stron: styczeń 2018r.

Małgorzata Żarnowska CANTIENICA®-Studio

Fizjoterapia,
Kształtowanie ciała, postawy i wzorca chodu,
Szkoła pleców - według metody Benity Cantieni.
Organizacja i prowadzenie szkoleń instruktorskich
w koncepcji CANTIENICA® – Metoda Kształtowania Ciała & Postawy.

Siedziba:
ul. Jana Sebastiana Bacha 3 lok.1
50-305 Wrocław
NIP 8980006919

Miejsca wykonywania działalności:
1. CANTIENICA®-Studio, ul. Tęczowa 20, 53-602 Wrocław, (objekt FitDance)
2. Zespół Szkół Nr. 14, Al. Brücknera 10, 51-410 Wrocław

Telefon +48 601 239 776
Email  info@cantienica-instruktor.com
www.cantienica-instruktor.com
www.cantienica-studio.pl
www.cantienica.pl

Koncepcja strony: Małgorzata Żarnowska (2006)
Realizacja techniczna: Małgorzata Żarnowska, Krystyna Mader www.webnolimits.net

Zalecenia prawne

Zawartość tej wytryny internetowej podlega ochronie praw autorskich, własnoąci intelektualnej (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994) oraz praw majštkowych wydawcy. Publikacja wymaga zgody właściciela. Zezwala się na korzystanie tylko dla celów prywatnych bez naruszania praw i wprowadzania zmian. Zawartość stron nie może być kopiowana i rozpowszechniana w celach komercyjnych ani też udostępniana osobom trzecim.
Layout, grafiki oraz ich układ na stronach oraz zamieszczone teksty, zdjęcia, znaki towarowe, znaki usług i nazwy handlowe oraz logo są zastrzeżone, własnością ich właścicieli i podlegają ochronie praw autorskich i innych praw. Niedozwolone korzystanie, zaniedbanie przestrzegania praw ochronnych i ich nieprzestrzeganie może prowadzić do roszczeń odszkodowawczych. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Gwarancja i licencja

Niniejsze strony zostały przygotowane z najwyższą starannością. Pomimo to Małgorzata Zarnowska nie może zagwarantować całkowitej bezbłędności i dokładności prezentowanych tutaj informacji  i wyklucza wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z wykorzystania informacji zawartych w witrynie, o ile nie są one wynikiem zamierzonego działania lub poważnego zaniedbania. Zawarta na stronach własność intelektualna jest prawnie chroniona. Strony nie stanowią licencji na wykorzystywanie własności intelektualnej.

Zdjęcia

Prinz Galerie ©Manfred Schelwitz oraz  www.fotolia.de royalty-freie Bilder: Copyright © Thomas Költgen. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie zdjęcia ćwiczeń gimnastycznych pochodzą z Fabrikstudio Luzern Copyright © CANTIENICA AG Zürich. Wszystkie prawa zastrzeżone. Instrukcje wykonania ćwiczeń są do zakupienia i pobrania w Shop na www.cantienica.com .

LiteraturaWięcej informacji o Benicie Cantieni, metodzie CANTIENICA® oraz książkach Benity Cantieni otrzymasz na www.cantienica.com

Ogólne warunki udziału w zajęciach

Zajęcia mają charakter profilaktyczno-terapeutyczny usprawniania ruchowego z uwzględnieniem rehabilitacji mięśni dna miednicy według metody Benity Cantieni.
Prowadzącym zajęcia jest Małgorzata Żarnowska, Senior Teacher metody CANTIENICA® w Polsce. Formy zajęć: indywidualne i grupowe.

Zajęcia indywidualne odbywają się według indywidualnych uzgodnień.
Zajęcia grupowe prowadzone są w ramach cyklicznych sesji zajęć we Wrocławiu oraz w ramach warsztatowych zajęć weekendowych.
Zajęcia cykliczne we Wrocławiu odbywają się przy udziale co najmniej 4 zgłoszonych uczestników.
Zajęcia warsztatowe odbywają się przy udziale co najmniej 6 uczestników.  

Regulację uczestnictwa w zajęciach cyklicznych we Wrocławiu zamieszczono na stronie:
http://www.cantienica-instruktor.com/pl/kurse.html

Regulację uczestnictwa w zajęciach warsztatowych zamieszczono na stronie:
http://www.cantienica-instruktor.com/pl/workshop.html.

Ponad to w przypadku weekendowych zajęć warsztatowch:
- potwierdzenie nadejścia wpłaty i otrzymania miejsca następuje emailem i/lub smsem;
- opłata za zajęcia podlega zwrotowi w przypaku gdy zajęcia nie dojdą do skutku z przyczyn leżących po stronie organizatora lub z powodu gdy zajęcia nie dojdą do skutku z powodu niewystaraczającej liczby zgłoszeń;
- w przypadku rezygnacji uczestnika istnieje możliwość zwrotu wpłaty, z tym, że w razie rezygnacji na mniej niż 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć lub nie wzięcia udziału w zajęciach uczestnik ponosi pełne koszty (jeżeli zajęcia rozpoczynają się w sobotę, pełny zwrot wpłaty następuje przy rezygnacji złożonej w piątek poprzedzającego tygodnia). Istnieje również możliwość wskazania uczestnika zastępczego. Po dokonaniu opłaty przez uczestnika zastępczego następuje zwrot opłaty uczestnikowi dokonującemu rezygnacji. Uwzględniane są tylko rezygnacje nadesłane pisemnie (e-mailowo lub listownie);
- w przypadku nadejścia nadmiernej liczby zgłoszeń opłata zostanie zwrócona lub zaproponowany inny termin. 

Opłata za zajęcia następuje zgodnie z ogłoszonym programem i warunkami udziału. 

Zastrzega się możliwość odwołania zajęć bez roszczeń finansowych uczestników w razie niewystarczającej ilości dokonanych wpłat lub w przypadku niedyspozycji prowadzącego zajęcia. Wpłacone kwoty zostają wówczas zwracane lub przeniesione na inny termin w zależności od woli wpłacającego. Zastrzega się możliwość zmiany miejsca prowadzenia zajęć.